Smluvní podmínky

 • Objednávky jízdy buď emailem na adrese: bra.bec@seznam.cz, kontaktním formulářem z webových stránek www.helpnuti.cz , telefonicky na 777 56 16 56, písemně na adrese Michalova 1, 628 00 Brno. V místě sídla není kancelář.
  Zákazník musí při objednání nahlásit, zda bude potřebovat pomoc a případně jakou. Dále je třeba nahlásit své telefonní číslo pro možnost ověření platnosti objednávky. Při přihlašování k přepravě je vhodné nahlásit tyto údaje:
 1. jméno klienta
 2. zákazník pojede na vozíku( ano/ne)
 3. typ vozíku (elektrický/mechanický)
 4. zákazník na vozíku si s pomocí druhé osoby přesedne/nepřesedne z vozíku do auta
 5. telefonní číslo
 6. kdy, odkud a kam bude přeprava uskutečněna
 7. požaduji/nepožaduji čekání 
 • Objednávky jsou závazné až po potvrzení ze strany HelpnuTi!

Jak to probíhá

 • Přeprava vozíčkáře na elektrickém nebo mechanickém invalidním vozíku probíhá bez přesedání, a to prostřednictvím nájezdové rampy v zadní části vozu a výhradně s použitím kotvícího systému
 • Při přepravě zvířat musí být tato bezpečně zajištěna. (náhubek, přepravní klec, vodítko atd.)
 • Přeprava dětí do 12 let nebo do 150 cm je pouze v autosedačce, která je k dispozici ve vozidle
 • Dopravce si vyhrazuje právo odmítnout z přepravy osobu vulgární, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, popřípadě silně znečištěnou
 • Ve vozidle je přísný zákaz kouření
 • Cestující nesmí za jízdy otevírat dveře ani vyhazovat cokoli z otevřených oken
 • V případě znečištění vozidla zákazníkem, popřípadě jeho zvířectvem, je dopravce oprávněn připočítat k ceně jízdného i náklady na vyčištění vozidla v paušální částce 1.000,-Kč
 • V případě poškození vozidla zákazníkem, popřípadě jeho zvířectvem je dopravce oprávněn požadovat úhradu za opravu tohoto poškození
 • Součástí převozu může být zvíře, kompenzační pomůcky, zboží a předměty dle individuální domluvy
 • Z pochopitelných důvodů není možné přepravit osoby upoutané na lůžko
 • Objednáním služby souhlasíte z těmito všeobecnými podmínkami